Voorwaarden

Let op! Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u gebruik maakt van deze website, genaamd Gratis Prijsvragen.net. Indien u deze website gebruikt, betekent dit dat u deze voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van deze website als u deze voorwaarden niet accepteert!


Gebruik van Gratis Prijsvragen.net
Gratis Prijsvragen.net verleent u het recht de site uitsluitend voor uw eigen eigen en niet-commercieel gebruik te gebruiken. Het is niet toegestaan het materiaal op deze site op enigerlei wijze te reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel. Gebruik van het materiaal op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden. Het materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze site heeft mogelijk een overtreding van auteursrechten, of andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om de site te gebruiken automatisch ingetrokken.

Vrijwaring
Gratis Prijsvragen.net spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen juist is, daarentegen kan Gratis Prijsvragen.net niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gratis Prijsvragen.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Gratis Prijsvragen.net bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Gratis Prijsvragen.net liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Gratis Prijsvragen.net. Gratis Prijsvragen.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Gratis Prijsvragen.net geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.Like ons!

Blijf op de hoogte van de nieuwste prijsvragen!